Isı ve Ses Yalıtımı

 

Su Yalıtımı

 

Kum Çeşitleri

 

İnşaat Malzemeleri

EPS LEVHA

Genleştirilmiş polistren köpük (EPS-Expanded Polystyrene Foam) petrolden elde edilen stiren monomerinin polimerizasyonu ile elde edilen termo plastik bir malzemedir. Su buharı yardımıyla 1000C’ye getirilen polistirol tanecikleri muhteviyatındaki pentan sayesinde şişmeye başlar. Pentan, polistirol taneciği içerisinde çok sayıda kapalı küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra havada CO2 ve H2O’e dönüşerek atmosfere herhangi bir zarar vermeden ortamdan uzaklaşır. Polistirol tanecikleri de muhteviyatında barındırdıkları % 98 durağan ve kuru hava ile mükemmel yalıtım özelliğine kavuşur. Ankapor ısı yalıtım levhaları ekonomik ve üstün yalıtım özelliklerini bu şekilde sağlamaktadır. Yandaki resimde elektromikroskop ile çekilmiş bir polistirol taneciği gösterilmiştir. Tüm bu kapalı gözenekler durağan hava ile doludur. 1 m3 EPS ‘de 3-6 milyar küçük gözenek mevcuttur. EPS dünyada ve ülkemizde üstün performans şartlarını sağlayan en ekonomik ısı yalıtım malzemesidir. Çevre dostudur. Ozon tabakasına zarar vermez. İklim değişikliklerine sebep olmaz. Üretimi esnasında çok yoğun enerji kullanmayıp, son ürün olarak enerjiyi koruduğu için ülke ekonomisine de büyük katkıları vardır.

  • Düşük ısı iletkenlik katsayısı ile yüksek ısı yalıtımı sağlar. Yoğunluğu arttıkça ısı iletkenlik katsayısı düşer, daha iyi yalıtım sağlar.
  • Fayda / maliyet oranı en yüksek olan yalıtım malzemelerinden biridir. Aynı performansı muadili olan ısı yalıtım malzemelerine göre çok daha düşük maliyetle sunar.
  • Yüksek buhar geçirgenliği ile nefes alır. Konforlu ortamlar sağlar.
  • Ömrü sonsuzdur. Bina ömrü boyunca yalıtım görevine devam eder.
  • Taşıma kapasitesi yoğunluk arttıkça artar. Değişik taşıma kapasiteleri için çeşitlilik sağlayabilir.
  • B1 sınıfı yanmazdır.
  • Boyut stabilirlikleri tamdır, deforme olmazlar.
  • Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
  • Çevre dostu bir malzemedir. Bünyesinde CFC (Kloroflorokarbon) ve türevleri HCFC (Hidrofloroklorokarbon) gazı içermezler.Sera gazı etkisi göstermezler.
  • Geri dönüşümlüdür. Üretim sonrası çevreyi kirletici atık oluşturmaz.

TS 825’e göre 15kg/m³’den daha düşük yoğunluktaki EPS levhalar ısı yalıtımında kullanılmamalıdır.